Keramiska golv

Keramiska golv, klinker består av lera som formats till plattor. Här skiljer man på tätsintrade plattor med låg vattenabsorbtion och övriga som räknas till sugande. Finns även med glaserad yta.

Vi kan erbjuda:

  • Uppskurning
  • Skyddsbehandling med klinkerolja (för ej tätsintrade plastmattor)
  • Periodiskt underhåll