Stengolv

Natursten är en Tarurprodukt i olika färger från olika bergarter, främst kalksten, marmor och granit. Förutom utseendet skiljer de olika stenarterna sig åt i hårdhetsgrad, porositet och hur motståndskraftiga de är mot olika ämnen.

Vi kan erbjuda:

  • Polering med högvarvs maskin
  • Uppskurning och ny skyddsbehandling med natursåpa
  • Periodiskt underhåll