Kvalite policy

DE Tjänster arbetar för att ge kunden lokalvård av bästa kvalitet. Vår ”Nöjd kund garanti” ger kunden säkerheten att om vi mot förmodan skulle ha missat något, så åtgärdar vi det omgående.

DE Tjänster vidtar alla åtgärder som är möjliga för att försäkra oss om att vårt arbete inte orsakar någon skada eller utgör någon som helst risk för kundens hälsa och välbefinnande.

Varje medarbetare inom DE Tjänster bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande, genom professionellt genomförda tjänster och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov. Vi är flexibla och försöker tillmötesgå kunden i så stor utsträckning som möjligt.

Kvalitet är DE Tjänsters viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, på ett korrekt sätt och i rätt tid.