Dödsbostädning

Dödsbostädning och tömning av möbler

Så går det till

När Du plockat bort eventuellt lösöre kommer vi och forslar bort det som ska slängas. Det som inte kan återvinnas tas givetvis om hand på ett miljövänligt sätt.
I samband med att vi rensar ut och forslar bort det som ska slängas, så gör DE Tjänster en riktigt noggrann flyttstädning och ser till att bostaden är väl förberedd inför en eventuell visning och försäljning.

Information till kund

Tänk på att ett dödsbo endast kan få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.