Miljö policy


DE Tjänster erbjuder våra kunder städtjänster med minsta möjliga miljöpåverkan!

Vi åtar oss att ständigt ha ett miljötänk. Så långt det är möjligt använder DE Tjänster produkter som är miljömärkta med Svanen, som är världens hårdaste miljömärkning.

Det blir mycket resor för våra medarbetare till och från kunder. DE Tjänster försöker alltid att planera arbetet för att minimera vårt körande.

I många avseenden använder vi oss av energi, så som el, vatten och värme. DE Tjänster arbetar på att inte slösa med vatten, släcka lampor och apparater när de inte används.

När arbetsuppgifterna kräver det skall alltid avfall källsorteras och DE Tjänster säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

DE Tjänster arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete! Vi är ett flexibelt företag, så har Du önskemål om att vi använder några specifika medel hos just Dig löser vi det. Du bestämmer!