Sanering

Olika typer av sanering som vi utför är sanering vid översvämningar, grov nersmutsning, blåst, inbrott, klottersanering, mögelpåväxt, och brand. Det man får skilja på är saneringsstädning och sanering med någon form av rivning. Observera att man ibland måste riva ut det gamla och sätta in nytt – allt går inte att saneringsstäda bort. I några fall måste man slipa ytor eller byta ut materialet. 

Mögel:

  • Vi sanerar bort förekomst av mögel samt behandlar och dödar mögelsporerna för vidare tillväxt.

Brandsanering:

  • Vi sanerar hus/företag/lägenheter mm efter bränder. I vissa fall behövs det externa hantverkare för att återuppbygga.

Klotter:

  • Klotter föder klotter brukar man säga och i det ligger mycket. Om någon klottrat på Er fasad vill Ni få bort det så fort så möjligt för att stävja fortsatt klotter. 

Grov nersmutsning:

  • Vid långvarig rökning inomhus, inte städats på länge och djur i större mängder, dock kan det komma att behövas externa hantverkare.

Information till kund

Tänk på att ibland kan det behövas externa hantverkare.