printer

Flyttstädnings avtal

1 Innan städningen

1.1 Att tänka på innan städningen

 • Objektet ska vara tömt på samtliga bohag och tillhörigheter
 • Alla skador ska anmälas innan städningen påbörjas
 • Toalettborste kan med fördel lämnas kvar på objektet
 • Kyl och frys ska vara avstängda och frysen ska vara avfrostad

1.2 Sanering

 • Har det rökts i Beställarens bostad eller har bostaden inte städats på en längre tid eller i övrigt är mycket smutsig, kan flyttstädningen helt eller delvis klassas som sanering. Beställaren uppmanas att anmäla dessa förhållanden till Leverantören innan tjänsten påbörjas för ändrade prisuppgifter.
 • Anser Leverantören att flyttstädningen helt är att anses som sanering, ska Leverantören kontakta Beställaren och informera om eventuellt kostnadstillägg. Väljer Beställaren att inte acceptera kostnadstillägget, har Leverantören rätt att inte utföra städningen och fakturera 50% av det ursprungligen offererade priset. Anser Leverantören att vissa moment av flyttstädningen är att anses som sanering, har Leverantören rätt att fakturera ett kostnadstillägg, enligt gällande prislista, utan att informera Beställaren.

2 Uppdraget

Leverantören ska utföra Tjänsten fackmässigt och i samråd med Beställaren i den utsträckning det behövs och är möjligt.

2.1 Följande moment ingår i en flyttstädning

Hela objektet

 • Putsning av fönster insida (Ej persienner, ej emellan fönstren)

Bostadsrum

 • Rengöring av golv, golvlister, kontakter, dörrar, handtag, karmar, fönsterbrädor och element
 • Rengöring av garderober, som ingår i huset/lägenheten, ut- och invändigt (om de är tömda), ej andra möbler
 • Väggar dammas (ej våttorkning), spindelväv tas bort
 • Ej öppen spis, ej lampor (endast badrumslampor)

Kök

 • Rengöring av kyl och frys in- och utvändigt, samt bakom och under (frys rengöres endast om den är avfrostad då städningen påbörjas). Leverantören flyttar inte på kyl eller frys med vattentillförsel p.g.a. risk för läckage från rörkopplingar
 • Rengöring av spis, in- och utvändigt. Om spisen går att flytta, även bakom och under. Inte ugns-plåtar och inte emellan glas, bara om det är öppet.
 • Rengöring av diskmaskin utvändigt, Leverantören flyttar inte på diskmaskinen p.g.a. risk för vattenläckage från rörkopplingar
 • Av- och urtorkning av skåp, lådor och bänkar (inuti om de är tömda, gäller även besticklådan)
 • Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti)
 • Avtorkning av belysning (ej våttorkning), osäkra elledningar torkas inte.

Bad och toalett

 • Rengöring av all saniteter, även under badkaret (front till badkaret nedmonteras och återställes av Beställaren)
 • Rengöring av kakelväggar
 • Alla skåp rengöres in och utvändigt
 • Tvättmaskin och torktumlare rengöres utvändigt. Leverantören flyttar inte på tvättmaskin p.g.a. risk för vattenläckage från rörkopplingar
 • Golvbrunnar och ventiler rengöres
 • Förvaringsutrymmen rengöres
 • Avtorkning av belysning (ej våttorkning), osäkra elledningar torkas inte.

2.2 Följande moment ingår inte i en flyttstädning, men kan beställas separat

 • Städning av biytor som balkong, fönsterbleck, mellan fönster, förråd, tvättstuga och garage
 • Rengöring av braskamin eller kakelugn
 • Rengöring av persienner
 • Putsning av fönster, på en höjd högre än 2,3 meter, t.ex. takfönster eller icke öppningsbara fönster utom räckvidd etc.

2.3 Moment som beställs separat rengöres på följande sätt

 • Garage – Sopas och fria arbetsbänkar torkas av
 • Balkong – Sopas och dammsugs i mån av möjlighet. Fönsterkarmar, balkongmöbler samt balkongräcke torkas av.
 • Förråd – Dammsugs och öppna ytor torkas av. Vill ni beställa förrådsrensning, vänligen kontakta kundservice.
 • Fristående tvättstuga – utföres som flytt- eller storstädning
 • Braskamin eller öppen spis töms och glasytor rengöres
 • Persienner dammas och våttorkas

3 Utrustning

Leverantören tillhandahåller den utrustning som krävs för tjänstens utförande.

4 Bokning

Med bokning avses, att via telefon eller e-post av Beställaren godkänt förslag, på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivits i punkt 6 och 7. Leverantören förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

5 Avbokning

Ett förbokat tillfälle, kan avbokas av Beställaren via e-post eller telefon till Leverantören, senast 7 arbets-dagar innan bokad tid.

6 Ombokning

Ett förbokat tillfälle, kan ombokas av Beställaren via e-post eller telefon till Leverantören, senast 2 arbets-dagar (minst 48 timmar) innan bokad tid.

7 Uteblivna tillfällen

Om uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats, faller tillfället bort och hela summan debiteras.

8 Sjukdom

Sjukdom påverkar inte reglerna för avbokning, ombokning och uteblivna tillfällen.

9 Fel, avvikelser och reklamationer

Beställaren ska underrätta Leverantören inom 3 dagar, efter det att Beställaren märkt att tjänsten är felaktig (reklamation). Leverantören åtar sig att åtgärda bristen inom 3 dagar, om möjligt. Bytes ej mot pengar, utan vi kommer och åtgärdar det felaktiga.

10 Betalningsvillkor

Leverantören fakturerar Beställaren när tjänsten är utförd. Betalningsvillkor är 14 dagar. Dröjsmålsräntan uppgår till 22%. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalat, har Leverantören rätt att upphöra med arbetet, häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser och sedan skicka ärendet vidare till inkasso.

11 Ansvar

Personalskador regleras i enlighet med Leverantörens ansvarsförsäkring. Beställaren ska så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Leverantören kan inte göras ansvarig, för maskinhaveri eller andra skador som orsakats av normalt slitage på Beställarens maskiner.

12 Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk ska anmälas inom skälig tid skriftligen till Leverantören, dock senast tre (3) arbetsdagar efter att skadan har konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

13 Försäkring

Leverantören innehar ansvarsförsäkring, som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt de allmänna villkoren. Nycklar förvaras betryggande.

14 Force Majeure

Händelser utan för Leverantörens kontroll, såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Leverantören icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Leverantören från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.

Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Leverantören själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärder.

15 Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Leverantörens medarbetare har undertecknat en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt. Beställaren förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Leverantören i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

16 Friskrivning

Leverantören friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta avtal. För aktuella villkor hänvisar vi till vårhemsida www.detjanster.com